No Image

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀မွ သာသနာျပဳဆရာျဖစ္လာသူ

February 25, 2012 Shwe Canaan 0

၀ီလီယမ္ကယ္ရီ (William Carey)  (၁၇၆၀ – ၁၈၃၄)တဲအိမ္ကုပ္ကေလးအတြင္း ဖိနပ္ေဟာင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ေနေသာ လူကေလး၀ီလီယမ္ကယ္ရီကုိသင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့လွ်င္ေနာင္အခါက်မ္းစာကို ကမၻာ့ဘာသာစကားေပါငး္မ်ားစြာ၏ ၁/၃ သုိ႔ဘာသာျပန္ေပးေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ဟု လုံး၀ထင္ျမင္ခဲ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ကေလးဘ၀           ကေလးဘ၀၌ပင္ ဇဲြလုံ႔လရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့သည္။ စြန္႔စားရေသာအလုပ္ကို သူအၿမဲႏွစ္သက္ ခဲ့၏။ တစ္ခ်ိန္ကငွက္သိုက္ကုိစူးစမ္းရန္သစ္ပင္ေပၚတက္ရင္းေျခေခ်ာ္လိမ့္က်ခဲ့၏။ ကုိယ္ေပၚ၌ ျခစ္႐ွရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္အိမ္ျပန္ခဲ့၏။ သူ၏မိခင္ကဒဏ္ရာမ်ားကုိေဆးထည့္၊ […]

No Image

ဘုရားသခင္၏ စပါးေစ့

February 18, 2012 Shwe Canaan 0

အယ္လန္ဂါဒီနာ (Allen Gardiner ) ၁၇၉၄ – ၁၈၅၁ “အေဖေရ၊ မာလိန္မႈးကကၽြန္ေတာ့္ကုိေခၚမယ္လို႔ကတိေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္အပတ္ ခရီးထြက္ၾကမယ္”  ဟုလူငယ္ေလးကေအာ္၍ေျပာလိုက္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူကသူ၏ဦၤးေခါင္း ကိုခါရမ္းလ်က္“ပင္လယ္ထဲသြားဖို႔သိပ္ ငယ္ေသးတယ္၊ အယ္လန္ႏွစ္အနည္း ငယ္ေစာင့္ လုိက္ပါဦး”ဟုေျပာလိုက္၏။           မိခင္ျဖစ္သူက သအိပ္ခန္းသို႔မၾကာခဏ၀င္ေရာက္လာ တိုင္းေပ်ာ့ေျပာင္းႏူးညံ့ေသာ အိပ္ယာေပၚ၌အိပ္ ေနရမည့္အစားမာေက်ာေသာၾကမ္းျပင္ေပၚ၌သာသူအိပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ ၇ေပလိ္မ့္မည္။ […]

No Image

ပင္ေတေကာ့စ္တဲလ္၏သမိုင္း (HISTORY OF PENTECOST)

February 18, 2012 Shwe Canaan 0

သင္ခန္းစာ (၁)က။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုသည္ သမၼာက်မ္းစာအတိုင္းလား။ဤစာေစာင္တြင္ငါတို့သည္နွစ္ဆယ္ရာစုနွစ္၏ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈအေျကာင္းကိုေလ့လာ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္ နႈတ္ကပတ္ေတာ္နွင့္အစပို်းရန္မွာသဘာဝက်၍မွန္ကန္ေသာေန ရာျဖစ္ပါသည္။ ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္အေတြ့အျကံုသည္က်မ္းစာနွင့္ကိုက္ညီပါသလား။ ဤျကီးျမတ္ေသာပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ နႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ဘဲလား။ ဤေမးခြန္းနွစ္ခုစလံုးသည္မွန္ကန္ေျကာင္း ထပ္ဆင့္အတည္ျပု၍ အေျဖေပးနိုင္ပါသည္။ဘုရားသခင္ခ်ေပးေတာ္မူေသာ စစ္မွန္သည့္နိႈးထမႈတိုင္းတြင္ ဝိညာဥ္နွင့္သမၼာတရား ဟူေသာအရာနွစ္ခုသည္ပါလွ်က္ ရိွပါသည္။ ဤနွစ္ဆယ္ရာစု ပင္တီေကာ့စ္တဲလ္နိႈးထမႈသည္ လူတို့ကမိမိတို့အသက္တာတြင္ သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ျပည့္ဝစြာတည္ရိွျခင္းကိုလိုလား၍ သူတို့သည္စစ္မွန္ေသာ […]

No Image

ပထမဆံုးမွားယြင္းေသာဘာသာတရား

February 10, 2012 Shwe Canaan 0

က ၄း၅-၂၄ “ကာဣန၏နည္းလမ္း”-ဤနည္းလမ္းသည္ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္းသမၼာက်မ္း စာကမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ၄င္းသည္“လူထင္သည္အတိုင္းမွန္ေသာလကၡဏာရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ေသျခင္းသုိ႔ပို႔တတ္ေသာလမ္း”(သု ၁၄း၁၂)ျဖစ္သည္။ ကာဣနသည္ကမၻာ၌ပထမဆံုးေသာမွားယြင္းသည့္ ဘာသာတရားကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤကမၻာ၌ေပၚေပါက္လာေသာမွား ယြင္းသည့္ဘာသာတရား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳ၍သက္၀င္ရပ္တည္ၾကသည္။ ၄င္းသည္အထင္ေသး၍မရေသာယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ္လည္းထာ၀ရအေမွာင္ထဲသုိ႔ဦးတည္သြားေသာလမ္းကိုခင္းေပးလုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ – ၁။ စာတန္၏လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ျဖစ္လာသည္(၄း၅)။၂။ “က်င့္ႀကံလုပ္ေဆာင္မႈ”အေပၚအေျချပဳသည္(၄း၃)။၃။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထပ္ဆင့္ျဖစ္ပြားေစသည္(၄း၈)။၄။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ေသျခင္းျဖစ္သည္(၄း၁၆-၂၄) မွတ္ခ်က္ – လူုသားတုိ႔၏ဘာသာတရားမ်ားအေပၚႀကီးမားစြာလႊမ္းမိုးသူမ်ားထဲမွပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကမွားယြင္းေသာ […]

No Image

ပထမတရားစီရင္ျခင္း

February 10, 2012 Shwe Canaan 0

က ၃း၉-၂၄ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔အျပစ္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္သူတို႔အေပၚေသဒဏ္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚမႈသည္အဆင့္လုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အာဒံသည္ဘုရားသခင္ကိုမနာခံသည့္အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ ပင္၀ိညာဥ္ေရး၌ေသဆံုးသြားသည္။ အသက္ ၉၃၀ႏွစ္ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ရုပ္ခႏၶာပုိင္း၌ေသဆံုးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၁။ အာဒံသည္ဆင့္ေခၚျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၉)၂။ အာဒံသည္ စစ္ေၾကာျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၁၀-၁၃)၃။ အာဒံသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၁၄-၁၉)၄။ အာဒံသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ (၃း၂၀-၂၄) မွတ္ခ်က္ – ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ေမာင္းထုတ္ခံရာဧဒင္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေစသည့္နည္းလမ္းကိုဖန္တီးခဲ့ သည္။ […]

No Image

လူ၏က်ရႈံးျခင္း

February 10, 2012 Shwe Canaan 0

က ၃း၁-၈စာတန္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပထမမိဘမ်ားကိုတိုက္ခုိက္စဥ္ကဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထြက္စကားကိုတုိက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္အစ ျပဳခဲ့သည္။ အျပစ္ကင္း၍ခ်စ္စရာေကာင္းေသာဟန္ျဖင့္ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔၀င္လာသည့္ ပါးနပ္လွေသာရန္သူအေပၚဧ၀၏တစ္ခုတည္းေသာအကာအကြယ္မွာဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ သည္။ စာတန္၏ပါးနပ္၍ကလိန္ကက်စ္က်မႈကို“ထာ၀ရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရိွသည္”ဟုတစ္ခြန္းတည္းေျပာရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါစာတန္၏တပတ္ရုိက္ေျမွာက္လံုးကိုပုတ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။ေနာက္ဆံုးသုံးသပ္ခ်က္အရစံုစမ္း ေသြးေဆာင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမူတည္သည္။ ဧ၀သည္ထာ၀ရဘုရားကိုယံုၾကည္မည္ ေလာ။ ၁။ စာတန္၏တုိက္ခုိက္မႈ က။ သံသယ (၃း၁-၃) ခ။ ျငင္းပယ္ျခငး္ (၃း၄) ဂ။ လွည့္စားျခင္း (၃း၅) ၂။ […]

No Image

အပင္သံုးပင္

February 9, 2012 Shwe Canaan 0

က ၃း၈၊ ေယာ ၁း၄၈၊ လု ၁၉း၄ သမၼာက်မ္းထဲမွတူညီသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားစုေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ခံယူ ခ်က္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရတတ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ျဖစ္လာသည့္တရားေဟာခ်က္မ်ဳိးသည္ေ၀ါဟာရတြင္ အေျချပဳတတ္၍၄င္းကုိ “ေ၀ါဟာရ အေျချပဳတရားေဟာခ်က္”ဟုေခၚတတ္ၾကသည္။ ေခၽြေခၽြတာတာအသံုးျပဳရ သည့္ဤတရားေဟာခ်က္မ်ဳိးအတြက္လည္းသူ႔ေနရာႏွင့္သူရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “သစ္ပင္ေနာက္ကလူ” “သစ္ပင္ေအာက္ကလူ” “သစ္ပင္ေပၚကလူ” (သုိ႔မဟုတ္)နာမည္မ်ားကိုႏွစ္ေက်ာ့ေခၚသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ေပးျခင္း- ဥပမာအားျဖင့္“အာျဗဟံ၊အာျဗဟံ” “ေမာေရွာ၊ […]

No Image

ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ဒႆနအျမင္

February 9, 2012 Shwe Canaan 0

ကမၻာဦးက်မ္း – ၁ သမၼာက်မ္းစာ၏အဦးဆံုးေသာအခန္းႀကီးသည္လူတို႔၏ဒႆနအျမင္မ်ားစြာတုိ႔ကိုိလံုးလံုးဆန္႔က်င္လ်က္ ရပ္တည္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ေက်ာ္ၾကားေသာဤလူ႔အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ယံုာကည္သူတစ္ဦး သည္ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနသည့္လူ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေပၚမ၇ပ္ဘဲသမၼာက်မ္းစာ၏ခိုင္ၿမဲေသာအေျခခံ အခ်က္ေပၚ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၁။ ဘုရားမဲ့၀ါဒကိုဆန္႔က်င္ျခင္း “အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္” ၂။ ဗဟုနာထ၀ါဒ(ဘုရားမ်ားစြာရွိသည္ဆုိသည့္ယံုၾကည္မႈ)ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း “အစအဦး၌ဘုရားသခင္သည္” ၃။ အရာခပ္သိမ္းကိုဘုရားသခင္အျဖစ္ကိုးကြယ္သည့္၀ါဒကိုဆန္႔က်င္ျခင္း “အစအဦး၌ဘုရားသခင္သည္ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏” ဘုရားသခင္ႏွင့္ရုပ္၀တၳဳတို႔၏သီးျခားစီျဖစ္ျခင္း ၄။ ရုပ္၀ါဒကိုဆန္႔က်င္ျခင္း “ငါတုိ႔ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတသ႑ာန္တည္းလူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔။” လူသည္ဘုရားသ႑ာန္ရွိ၍ ၀ိညာဥ္ေရးသဘာ၀ကိုပုိင္ဆိုင္သည္။ ၅။ […]

No Image

အႏိၱခ၇စ္ – အခန္း (၁၈)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(ANTICHRIST)ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တြင္ အနာဂတ္တခ်ိ္္န္ခ်ိန္တြင္ ႁကြေရာက္လာမည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ပါးရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဦးမွာ ခရစ္ေတာ္ဘု၇ားျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပါးမွာ စာတန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားႁကြလာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း စာတန္ျပန္လာျခင္းကုိ လစ္လ်ဴရႈထားတတ္သည္။ သမၼာေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ သမၼာသစ္ထဲတြင္ ေနာင္လာမည့္ ကာလတြင္ လြန္စြာထူးဆန္းၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ေရးသားထားေလသည္။ က်မ္းစာထဲ၌ သူ၏အမည္နာမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထုိသူတဦးတည္းကိုသာ […]

No Image

စာတန္ – အခန္း (၁၉)

February 7, 2012 Shwe Canaan 1

(SATAN) ယေန႔လူအမ်ားတုိ႔သည္ စာတန္အမွန္တကယ္တည္ရွိေနသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေခ်။ သူတုိ႔က စာတန္သည္ ဆိုးညစ္ေသာစြမ္းအားတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဤဆိုးေသာ စြမ္းအားသည္ကူးစက္ေရာဂါပိုးကဲ့သုိ႔ ေလ၌ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာကူးစက္ၿပီး လူ႔ႏွလံုးသားအားအၿမဲဒုကၡေပးေလ့ရွိေၾကာငး္ ယူဆေျပာဆုိၾကသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အစဥ္သတိထားသင့္သည္။ စာတန္အမွန္တကယ္ရွိမရွိကို လူအသိပညာအားျဖင့္ ေတြးေတာ၍မရႏိုင္ေခ်။ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အေျခခံၿပီး ေသခ်ာဂဃနဏ ေလ့လာမွသာလွ်င္သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတန္သည္အၿမဲတမ္းက်မး္စာကိုဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ […]

No Image

စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူ – အခန္း(၂၀)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE SATANIC TRINITY) မိစာၦပေရာဖက္ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၁၁-၁၈ စာတန္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာ ဘုရားတစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္ကိုပင္ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးပုန္ကန္ေလ့ရွိသည္။ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ေလာကသုိ႔ေစလႊတ္သကဲ့သုိ႔ စာတန္သည္လည္း အႏိၱခရစ္ကို ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္ႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို သခင္ေယရႈထဲ၌ ဘုရားသခင္၏ကိုယ္ခႏၶာကို ေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စာတန္ကိုလည္းအႏိၱခရစ္ထဲ၌စာတန္၏ရုပ္ခႏၶာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ (၁တိ ၃း၁၆) […]

No Image

သိတင္းေကာင္းတရားေလးပါး – အခန္း (၂၁)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE FOUR GOSPELS) Gospel ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားသည္ သိတင္းေကာင္း(သို႔)ဧ၀ံေဂလိတရားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။စကားလံုးကဲြျပားေသာ္လည္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုညီညြတ္မႈရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေလးပါးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ –(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၂) ေက်းဇးူေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၃) ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၄) ထာ၀ရဧ၀ံေဂလိတရား ဟူ၍ […]