No Image

လူသားစား လူ႐ိုင္းမ်ားထံ သြားေသာ ဘုရားသခင္၏ေစတမန္

October 31, 2013 Shwe Canaan 0

ဂၽြန္ပက္တန္ John Paton (၁၈၂၄ – ၁၉၀၇) “သင္တုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကို ပစ္ခတ္ႏုိ္င္တယ္ (သုိ႔မဟုတ္) သတ္ပစ္ႏိုင္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သင္တုိ႔ ရဲ႕အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဟာေသဖို႔မေၾကာက္ ပါဘူး။ သင္တို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို သတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ […]

No Image

အိႏိၵယျပည္၏ တမန္ေတာ္

October 31, 2013 Shwe Canaan 0

ဆႏၵာဆင္း (Sundar Singh) (၁၈၈၉ – ၁၉၂၉)အေအးဓါတ္ကသူ၏ ပါးလႊြာေသာ အ၀တ္ ကိုျဖတ္ေက်ာ္စူး ၀င္လာသည္။ ဆူးေၫွာက္ ခလုတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ခဲ တုံးမ်ားက ဖိနပ္မပါေသာ သူ၏ေျခေထာက္ ကိုပြန္းပဲ့ထိ ခိုက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ဆီးႏွင္း မ်ားဖုံးလြမ္း လ်က္ ရွိေသာေတာင္ တန္းမ်ား ကုိျဖတ္ေက်ာ္ေလွ်ာက္ […]

No Image

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀မွ သာသနာျပဳဆရာျဖစ္လာသူ

October 31, 2013 Shwe Canaan 0

၀ီလီယမ္ကယ္ရီ (William Carey) (၁၇၆၀ – ၁၈၃၄)တဲအိမ္ကုပ္ကေလး အတြင္း ဖိနပ္ေဟာင္း မ်ားကို ခ်ဳပ္ေနေသာ လူကေလး ၀ီလီယမ္ကယ္ရီ ကုိသင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့လွ်င္ေနာင္ အခါက်မ္းစာကို ကမၻာ့ဘာသာ စကားေပါငး္ မ်ားစြာ၏ ၁/၃ သုိ႔ဘာ သာျပန္ေပးေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ လာမည့္ဟု လုံး၀ထင္ျမင္ […]

No Image

ဘ၀အပယ္ခံတုိ႔၏မိခင္ႀကီး

October 30, 2013 Shwe Canaan 0

ပန္ဒီတာ ရာမာဘုိင္ (၁၈၅၈ – ၁၉၂၂)    “ရာမာဘုိ္င္၊နင့္ပစၥည္းေတြသိမ္းေတာ့၊ ငါတုိ႔ခရီး သြားေတာ့မယ္” ဟုလူ ငယ္တစ္ဦး ကေျပာလိုက္သည္။  ဘရာမင္အမ်ဳိး သမီးငယ္သည္ သူမ၏အစ္ကိုျဖစ္ သူအား ၀မ္းနည္းစြာၾကည့္လွ်က္“ ကၽြန္မတုိ႕ဘာေၾကာင့္ တေနရာမွတေနရာ အၿမဲတမ္းခရီး သြားေန ရတာလဲ၊ ဒီသာယာလွပတဲ့ရြာ ကေလးမွာပဲကၽြန္မတို႔ အေျခခ်ေနထုိင္လုိ႔  မရႏိုင္ဘူးလား […]

No Image

ခ်ိနဲ႔အားနည္းေသာ္လည္း သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သြားသူ

October 30, 2013 Shwe Canaan 0

David Brainerd (ေဒးဗစ္ဘရိမ္းနာဒ္) (၁၇၁၈ – ၁၇၄၇)    လူကေလးမ်ားသည္ ေတာအုပ္ႀကီးထဲသုိ႔ သြားေရာက္ကာ စိတ္တက္ႀကြ ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရီးကို အစျပဳ  ၾကေတာ့မည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကေခၚေသာ္လည္း လိုက္ပါသြြားရန္ေဒးဗစ္ျငင္း ပယ္ခဲ့၏။ မသြား ခ်င္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ လုိက္ပါ သြားရန္ သူအင္မတန္ေတာင့္တ ခဲ့ပါ၏။ […]

No Image

ဘုရားသခင္၏ စပါးေစ့

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

အယ္လန္ဂါဒီနာ (Allen Gardiner ) ၁၇၉၄ – ၁၈၅၁“အေဖေရ၊ မာလိန္မႈး ကကၽြန္ေတာ့္ ကုိေခၚမယ္လို႔ ကတိေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ အပတ္ခရီး ထြက္ၾကမယ္” ဟုလူငယ္ေလး ကေအာ္၍ေျပာ လိုက္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူက သူ၏ဦၤးေခါင္း ကိုခါရမ္း လ်က္“ပင္လယ္ထဲသြားဖို႔သိပ္ ငယ္ေသးတယ္၊ အယ္လန္ႏွစ္ အနည္းငယ္ေစာင့္ လုိက္ပါဦး” […]

No Image

အသင္းေတာ္ႏွင့္႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

 သခင္ ဘုရားျပန္ၾကြ မလာမွီ ႏိႈးထမူ တစ္ခုရွိ မည္ဟု သင္ ထင္ပါသလား။             သခင္ ဘုရားၾကြလာေတာ္ မမူမွီ ႏိႈးထမူရွိမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ မသိပါ။ သခင္ဘုရားၾကြ လာရန္ အခ်ိန္ နာရီၾကာ ဦးမည္ ဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၌ ႏိုးထမူလုိ အပ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ […]

No Image

အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

“ကာသိုလိပ္” ဟူေသာ စကား လုံးသည္ မည္သည့္ အ ဓိပၸါယ္ရွိ ပါသနည္း။             ကာသိုလိပ္  Catholic  ဟူေသာစကားသည္ “တကမာၻလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ”ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမင္ရ သကဲ႔သို႔ ႐ုိမင္ကာ သုိလိပ္ဘာသာ အတြက္အမွန္ စင္စစ္ အသုံးျပဳျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုနာမည္ကို တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ သဖြယ္ […]

No Image

အသင္းေတာ္မဂၤလာ၀တ္မ်ား ဆိုင္ရာအေမးအေျဖ

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

ခရစ္ယာန္မ်ား ၌ပြဲေတာ္စားရန္ တာ၀န္ရွိ ပါသလား။           ပြဲေတာ္ စားရန္ ဘုရားေက်ာင္း သို႔လာရမည္ဟု က်မ္းစာ ကမေျပာပါ။ ေယ႐ႈက  “လူႏွစ္ဦး သုံးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စည္းေ၀းၾက သည္ ရွိေသာ္သူတို႔ အလယ္၌  ငါရွိ၏” ဟု ဆို၏။  ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦး […]

No Image

အေသြးေတာ္ ႏွင္႔ ဆိုင္ေသာအေမးေျဖ

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာ္ ဆက္၏ အျပစ္ သည္ ေလ်ာ႔ က်သြားသလား သို႔မဟုတ္ ပို၍တိုး သက္ေနပါသလား။           အေသြးေတာ္ႏွင့္ အျပစ္ျပဳျခင္းတို ကို ေရာမ၊၃ ႏွင့္ ဆာလံ၊၁၄ အရ လူအားလုံး တို႔သည္ အျပစ္ ရွိၾကေသာ္ လည္း အျပစ္၏ ထင္ရွား […]

No Image

ခရစ္ယာန္အသက္တာ ဆိုင္ရာ အေမးအေျဖ

October 29, 2013 Shwe Canaan 0

သူနာျပဳမ်ား တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ လုပ္ျခင္း ကုိ သင္မည္သို႔ ယူဆပါသလဲ။           ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကို အသ္ိ အမွတ္ မျပဳသည့္ေလာ ကၾကီးတြင္ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ၾကေၾကာင္း ဘုရားသခင္ သိပါသည္။ သနားျခင္းႏွင့္ လုိအပ္မူေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေန […]

No Image

လွပေသာသံစဥ္

October 28, 2013 Shwe Canaan 0

             ဇြန္လ(၁၅)ရက္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေႏြဦးေပါက္တြင္ စူဆန္ဘြိဳင္းသည္ ´´Britain’s Got Talent´´ အဂၤါေန႔ အစီ အစဥ္၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အျခားၿပိဳင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သူမပံုစံက ႐ိုး႐ိုးေလးပါ လွပေသာသံစဥ္ သီခ်င္းစဆိုရန္မိုက္ ကိုႏႈတ္ ခမ္းႏွင့္ေတ့ လိုက္ခ်ိန္ အထိသူမကို မည္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားဖတ္၇န္ […]