No Image

ဖခင္မ်ားေန႕

June 14, 2014 Shwe Canaan 0

ကြၽႏ္ုပ္တို႕  ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ရဲ႕  သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသလို  ဘုရားသခင္သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕  ရဲ႕  အဖျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးတစ္ပါးက တိရစၧာန္မ်ားကို သတၱ၀ါဟုမေခၚသင့္ဟုဆိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တိရစၧာန္တို႕  တြင္သတၱတည္းဟူေသာ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာရွိသည္မဟုတ္။ လူသာလွ်င္ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာရွိကာ လူသတၱ၀ါဟု ေခၚသင့္သည္ဟု ၄င္းကဆိုပါသည္။ လူတြင္ရွိေသာ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာတြင္ ထာ၀ရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိတရားက ေလးျဖာရွိၿပီး […]