No Image

သဘာဝသစ္သက္ေသ

December 29, 2015 Shwe Canaan 0

သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား လက္ဝါးကပ္တိုင္၌အေသခံခဲ့ႁခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အႁပစ္လြတ္ႁခင္းအခြင့္ရဖို႔ရန္ႁဖစ္ သည္။ တရားၪပေဒအရႂကည့္ပါကအႁပစ္ကၽဴးလြန္ေသာသူကိုႁပစ္ဒဏ္စီရင္ရစႁမဲႁဖစ္သည္။ အႁပစ္ႏွင့္အေလၽာက္ ထိုက္တန္ေသာအႁပစ္ကိုမစီရင္ပါက တရားမွ်တသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ ဤသည္ကား တရားစီရင္ႁခင္း၏ သေဘာသဘာဝေပတည္း။ လူတြင္ႁမင္ႏိုင္ေသာအႁပစ္ကၽဴးလြန္မႈထက္ မႁမင္ႏိုင္ေသာအႁပစ္ကၽဴးလြန္မႈက သာလြန္ မၽားႁပားလွေပသသည္။ အႁပစ္ဟူသမွ်သည္ ဗီဇသေဘာမွအရင္းခံႁဖစ္ေပၚလာႃပီး ထိုအႁပစ္၏အခကား ေသႁခင္း ႁပစ္ဒဏ္ပင္ ႁဖစ္သည္။ သို႔ေသာလူသည္ဘုရားသခင္ေကၽနပ္ေစရန္ အႁပစ္၏အခေသႁခင္းဒဏ္ကို ဆပ္ဖို႔ရန္ကားမတတ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ႁဖစ္၍ […]

No Image

တခါမွ်မလုိက္ေသးေသာလမ္း

December 28, 2015 Shwe Canaan 0

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ….          ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္ပါတ္လုံးကြယ္ကာေစာင့္မေတာ္မူ၍၂၀၁၆ -ႏွစ္သစ္ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာ၊ အရွင္တို႔၏သခင္၊ ဘုရားရွင္၏ ဂရုဏာေတာ္အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း ရွိေစသတည္း။         ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ထဲေရာက္လာၿပီဆိုလွ်င္၊ လူတိုင္း၏စိတ္ထဲမွာ၊ တစ္မ်ိဳး စီခံစားခ်က္ရွိၾကပါသည္။ လြမ္းသလိုလို၊ ေဆြးသလိုလို၊ တစ္စုံတစ္ခုခုလိုေနသလိုခံစား ခ်က္ရွိၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႕မွာမူ ၂၀၁၅ – ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ […]