No Image

ေကာင္းေသာဘ႑ာစုိး တစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇)ခ်က္

May 29, 2016 Shwe Canaan 0

7 Tips to becoming a good Stewardေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေ၀ငွခ်က္ေဆာင္းပါး သည္ကေန႔ ယုံၾကည္သူ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ – “ေကာင္ေသာဘ႑ာစုိး တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ဟုတ္ကဲ့၊ သည္အရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အေျချပဳထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္ […]

No Image

သင္၏အခ်ိန္ကုိ ေပးအပ္ရမည့္ ပုဂၢဳိလ္ (၇)မ်ဳိး

May 26, 2016 Shwe Canaan 0

(Seven kinds of person you need to spend time with)ေျမႀကီးေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ အခ်ိန္ အကတ္အသန္႔ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေတာ္တုိ႔၏ အခ်ိန္သက္တမ္းေစ့သည့္အခါ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚရွိ အရာအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ထား ခဲ့ၾကရမည္။ (ဆာလံ ၉၀း ၁၀)အတုိင္း အသက္ (၇၀)ခန္႔ေနရမည္ ဆုိပါက ရက္ေပါင္း (၂၅၅၅၀)ရက္သာရွိသည္။ […]

No Image

အသစ္ေသာ အသက္တာ (The New Life)

May 24, 2016 Shwe Canaan 0

    ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္၌မည္သည့္အရာကုိမွ် မလုပ္ေဆာင္တတ္ေသးေပ။ လမ္းမေလွ်ာက္ ႏုိင္ေသးသလုိ၊ စကားလည္းမေျပာႏုိင္ေသးေပ။ မိမိကုိယ္တုိင္ အစားအစာကုိ မစား ႏုိင္ေသးသလုိ၊ ကုိယ္တုိင္ မရွာေဖြတတ္ေသးေပ။ ဗုိက္ဆာသည့္အခါ အႏွီးစုိစြဲသြားသည့္အခါ ငုိေႀကြးၿခင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္အရာကုိမွ် မတတ္ႏုိင္ေသးေပ။    သုိ႔ေသာ္ သူသည္ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ႀကီးျပင္းလာၿပီး ၿပဳံးျပတတ္လာသလုိ၊ စကားလည္း တစ္ခြန္းစ ႏွစ္ခြန္းေျပာတတ္လာသည္။ အရုပ္ကေလးမ်ားႏွင့္ […]

No Image

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးဆုိင္ရာ ေသာ့ခ်က္(၇)ခ်က္

May 21, 2016 Shwe Canaan 0

(7-Keys to Success for New Generation of Youth)    အသက္(၄၀)ဆုိသည့္ မွတ္တုိင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီးသည့္အခါ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိထားရမည့္ ေသာ့ခ်က္ေတြ၊ ျပင္ဆင္ရမည့္ အရာေတြနဲ႔၊ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အေတာ္အတန္သင္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သည္အရာ ေတြထဲက အခ်ဳိ႕ ကုိ ယေန႔မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ျပန္လည္ေ၀ငွေပးလွ်င္ […]

No Image

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း နည္းလမ္း(၇)ခု

May 20, 2016 Shwe Canaan 0

(Seven Effective ways to make more Friends)လူ႔ဘ၀တြင္ ေရႊေငြ စည္းစိမ္ေတြထက္ တန္ဖုိးရွိေသာ အရာတစ္ခုမွာ “မိတ္ေဆြစစ္မ်ားပင္” ျဖစ္သည္။ သင္သည္ စသည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မည္မွ်င္ ပုိင္ဆုိင္ပါေစ၊ ရာထူးအာဏာ မည္မွ်ပင္ႀကီးပါေစ၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီေတြ မည္မွ်ပင္ ရရွိထားပါေစ၊ သင့္အနီးအပါး၌ “မိတ္ေဆြစစ္မ်ား” မရွိလွ်င္မူကား ေအာင္းျမင္သူတစ္သီးဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ မိတ္ေဆြသဂၤဟေပါမ်ားျခင္းသည္ […]

No Image

သင္၏ အဖြဲ႕ အစည္းကုိ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (၇)ခု

May 18, 2016 Shwe Canaan 0

7 Basic Principles to develop Your Organization     သင္သည္ ပရဟိတေဂဟာ (သုိ႔) အသင္းေတာ္တစ္ပါးပါး၊ က်မ္းစာေက်ာင္း (သုိ႔) ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ လူတစ္စု (သုိ႔) အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုခုကုိ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါက သင့္အတြက္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ – […]

No Image

ဒံေယလ၏ အသက္တာ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း

May 14, 2016 Shwe Canaan 0

          ဒံေယလသည္ ယုဒျပည္ကုိ ေနဗုဒ္ခပ္ေနဇာမင္းႀကီး သိမ္းပုိက္ခဲ့စဥ္က ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သိမ္းသြားျခင္း ခံရသူမ်ားအထဲတြင္ တစ္ေယာက္အပ္အ၀င္ ျဖစ္သည္။ နန္းေတာ္၌ အမႈေတာ္ထမ္းျခင္း ငွါ ခါလဒဲဘာသာအတတ္ကုိ သင္ၾားရန္ ေရြးေကာက္ခံရသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒံေယလႏွင့္ အတူ ယုဒလူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူသုံးေယာက္ (ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ တုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။ ဒံေယလႏွင့္အတူ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားကုိ […]

No Image

ေယ႐ႈခရစ္၏ ေလာကကိုေအာင္ျမင္နည္း အပိုင္း (၂)

May 9, 2016 Shwe Canaan 0

        ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ဤေလာက၌ အသက္တစ္ရာ မေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕စ ရာရွိ၏။ ႀသမည ေါငည ဆရာတခ်ိဳ႕၏ ေဟာေျပာခ်က္ကိုနားေယာင္ၿပီး၊ ဒုကၡထဲမွာ ေတြေဝေနေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားစြာရွိ၏။ အထက္ပါဆရာတို႔၏ ေဟာေျပာေသာေဒသနာမွာ ဘုရားသားျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာရမည္။ ဘုရားသားမွန္လွ်င္ဒုကၡဆင္းရဲမႀကံဳရ။ အားလံုးအ ဆင္ေျပေနရမည္။ ထိုဆရာတို႔ေဟာေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္မည္ဆိုပါက ဤေလာကဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ႏိုင္စ ရာ အေၾကာင္း […]

No Image

မိခင္မ်ားေန႔

May 5, 2016 Shwe Canaan 0

ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခာတ္တြင္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း တစ္ေလးတစ္စားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ မိခင္မ်ားေန့သည္ ဘာသာေရးသမိုင္းေၾကာင္းတြင္၄င္း ဘာသာေရးသြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္၄င္းအေျချပဳအစတည္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ၾကပါ။ မိခင္မ်ားအား ေလးစားသမႈျပဳလွ်က္ ဂုဏ္ျပဳရန္ သားသမီးတို့ စိတ္အတြင္း၀ယ္ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနေသာ္လည္း အေကာင္အထည္အေနျဖင့္သမိုင္းတြင္မရိွခဲ့ပါ။ သို့ေသာ္လည္း မိခင္အတြက္ဘ၀ကို ႏွစ္ျမွပ္ ပံုေအာႏွစ္ျမွပ္ျပီး၊ မိခင္အားအေလးေပးသည့္ သမီးလိမၼာတစ္ဦးသည္ မိခင္မရိွေတာ့သည့္ ေနာက္တြင္ မိခင္အားေလးစား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း သက္ေသ ျပဳရန္ အာသီသျပင္းျပေသာစိတ္မွ […]