No Image

“ေမြးေန႔ရွင္၏နာမေတာ္”

December 18, 2016 Shwe Canaan 0

ဤေလာက၌လူ တေယာက္ေမြးလာျပီဆိုလွ်င္၊ေန႔နာမ္ကို အမီွျပဳျပီး၊ ခင္ပြန္း တပ္ေလ့ရွိသည္။ အမည္ နာမ မရွိေသာလူ သားဟူ၍မရွိ။ တခ်ဳိ႕နာမည္မ်ားမွာ အခိ်န္ရာသီမ်ား ကိုၾကည့္ျပီး မွည့္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တူတစ္ေယာက္ မုန္တိုင္းက်ေနေသာ ကာလမွာေမြး၍“ ခိုမိူ” (မုန္တိုင္းေတ႔ြသူ) ဟုမွည့္ထားသည္။ တခ်ဳိ႕ကရာသီပန္းမ်ားကုိ အမွီျပဳျပီးမွည့္ၾကသည္။ မလီလီ၊မႏွင္းဆီ၊မခ်ယ္ရီ စသျဖင့္မွည့္ေခၚၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ၊ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္၊မ်ဳိးခ်စ္ […]