No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၇)

October 22, 2013 Shwe Canaan 0

   သင္ခန္းစာ(၆)၌ မိန္းမ အမ်ိဳး အႏြယ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ ျဖစ္၍၊ ေျြမအမ်ိဳး အႏြယ္သည္ လူသား မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၿပီ။ ယခုဆက္ လက္၍ စာတန္ သားသမီး အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကစို႔။ ဘုရားသား သမီးအျဖစ္ ဘုရား သခင္က အာဒံႏွင့္ဧဝ ကို […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၆)

October 22, 2013 Shwe Canaan 0

    သင္ခန္းစာ(၅)၌ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ အေၾကာင္းကို သင္ခဲ့ရၿပီ။ လူသည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိခဲ့ရၿပီ။ ထိုသို႔ျဖစ္ ရျခင္းမွာ အမ်ိဳး မေကာင္း ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသည္ မိမိအမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး တတ္သည္။ လူတိုင္းမိမိအမ်ိဳးကို အမႊန္းတင္ခ်င္ၾက သည္။ အမ်ိဳးကိုအထိ မခံႏိုင္ၾကေခ်။ […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၅)

October 22, 2013 Shwe Canaan 0

သင္ခန္းစာ(၄)၌ေမြးရာပါ  အျပစ္ အေၾကာင္း သိခဲ့ရၿပီ။ ယခုေမြးရာပါ အျပစ္၏ အသီး အပြင့္ျဖစ္ ေသာဒ ုစ႐ိုက ္အျပစ္ အေၾကာင္းကို ေလ့ လာၾကရမွာျဖစ္သည္။ အသီးအပြင့္  သခင္ေယ႐ႈက အသီး အားျဖင့္အပင္၏ သေဘာကို ထင္ရွားသည္ျဖစ္၍ အသီးေကာင္းလွ်င္ အပင္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကေလာ့။ အသီးမ ေကာင္းလွ်င္ အပင္မေကာင္းဟု […]

No Image

သင့္အတြက္…. ငရဲမွသတိေပးစကား

October 21, 2013 Shwe Canaan 0

သို႔/လူေလာကတြင္ယခုအသက္ ရွင္လ်က္ရိွေနတဲ႔ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ…ငရဲထဲမွကြ်န္ေတာ္ သူေ႒းၾကီးဒိုင္း(စ္)(DIVES)သည္သင့္အားငရဲထဲမွအေၾကာင္း ေတြကို သတိေပးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာလြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ခန္႔က လူ႔ေလာကမွာအသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ႔တဲ႔ သူေ႒းၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကဟာ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ မွာခရစ္ေတာ္ မေပၚမီွ(၅)ႏွစ္က စည္းစိမ္ဥစၥာ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ႔ ဂ်ဴး(ယုဒ) မိဘႏွစ္ပါးမွဖြားျမင္ခဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ညီအကို(၆)ေယာက္အနက္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အၾကီးဆံုးျဖစ္ခဲ႔သလို အရင္ဦးဆံုးေသသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။      ေဖေဖဟာအလြန္ခ်မ္းသာျပီး ေငြကိုသာတပ္မက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြအထဲမွာဘဲအခ်ိန္ကုန္တာမ်ားပါတယ္။ […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၄)

October 18, 2013 Shwe Canaan 0

သင္ခန္းစာ(၃)၌ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ျပတ္ေစေသာ အရာသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၾကၿပီ။ ထိုအျပစ္ ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ မွသာ ဘုရားသခင္ကို ဝိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼာတရားအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရၿပီ။ ထိုအျပစ္ကို ဖယ္ရွားဘို႔ရန္ အျပစ္ေၾကာင္းကို ပ႒မဦးစြာသိဘို႔လိုပါသည္။ လူနာ၏ ေရာဂါကုဘို႔ရန္ ေရာဂါကို အရင္ရွာရသကဲ့သို႔ လူ၏အျပစ္အေၾကာင္းကို […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၃)

October 18, 2013 Shwe Canaan 0

သင္ခန္းစာ(၂)၌ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ တေလာကလံုး၏ တရားသူႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီ။ ထိုတရားသူႀကီးက သူ႔ကို ကိုး ကြယ္ ေသာသူသည္ နံဝိညာဥ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ရမည္ဟု ပညတ္ထားသည္။ နံဝိညာဥ္ျဖင့္ကိုးကြယ္ရမည္    သခင္ေယ႐ႈက ကိုးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို နံဝိညာဥ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာ တရား (သမၼာတရား) ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရမည့္အခ်ိန္ကာလသည္လာ၍ ယခုပင္ေရာက္လွ်က္ရွိ၏။ […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၂)

October 17, 2013 Shwe Canaan 0

တရားသူႀကီး              သင္ခန္းစာတစ္၌ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္၏ အျမင္အတိုင္း ျမင္ဘို႔လိုသည္ဟု သင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ အျမင္သာလွ်င္မွန္၍ လူ၏အျမင္သည္ မွားသည္ဟု သင္ခဲ့ရၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူ႔အျမင္သည္မွား၍ ဘုရားသခင္၏အျမင္မွန္ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သနည္း။             အျပစ္သားမ်ားကို တရားစီရင္သူ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးသူသည္ တရားသူႀကီး ျဖစ္သည္။ […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္း သင္ခန္းစာ (၁)

October 17, 2013 Shwe Canaan 0

မိတ္ေဆြအပါအဝင္ ကမၻာေပၚရွိလူသားတိုင္း ကယ္တင္ျခင္း သို႕ေရာက္ဘို႕ ရန္ဘုရားသခင္ အလိုရွိ သည္။  ၁တိ ၂ း  ၄ ၌၊   လူအေပါင္း တို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ ေရာက္၍၊ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိ၏။  ဟု ဆိုထားပါသည္။ မိတ္ေဆြလည္း လူအေပါင္းထံ၌  ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ […]

No Image

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူနည္း WHO IS GOD?

January 26, 2013 Shwe Canaan 1

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၂)“ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ် မျမင္စဖူး …” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္ရာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း သိလို၍ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းလာသူအား လူÓဏ္ကို အားကိုး၍ အေျဖေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပအေျဖ ေပးထားသည္ကို […]

No Image

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း GOD AND CREATION

January 16, 2013 Shwe Canaan 0

New Life in Christ အခန္း (၁) ဘုရားသခင္နွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း GOD AND CREATION မရပ္မနား လည္ပတ္ေနသည့္ နာရီတစ္လံုးကို ျကည့္ရႈဆင္ျခင္သည့္အခါ အခိ်န္မွန္မွန္ သြားေန၏။ ထိုနာရီသည္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာျပီးလည္ပတ္သြားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ထုတ္လုပ္သူရိွ၍သာ ျဖစ္လာျပီး လည္ပတ္သြားလာေနေျကာင္း သေဘာေပါက္နိုင္ပါသည္။ […]

No Image

ငရဲဆိုတာတကယ္ရွိသလား

September 7, 2012 Shwe Canaan 0

အမွန္တကယ္ပင္ရွိပါသည္အျပစ္ဒဏ္ခံရာ ငရဲမီးအိုင္ရွိေၾကာင္း လူတိုင္း၏စိတ္ဝိညာဥ္၌ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသည္။ ငရဲရွိသည္ဟု ႏႈတ္ျဖင့္လူေရွ႕တြင္ ဝန္မခံလိုသူမ်ားပင္ အတြင္းဩတၲပ၌ ငရဲရွိေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားမွာ အျပစ္ဒဏ္ခံရာ ငရဲ အေၾကာင္းကို မစဥ္းစားလိုၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိေတြ႔ႀကံဳခံစားရမည့္ ေဘးဒဏ္ ကို တင္ႀကိဳမစဥ္းစာ ဝန္႔ေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အ ခ်ိဳ႕မွာ […]

No Image

ကယ္တင္ျခင္း တရား(၃)ပါး

September 4, 2012 Shwe Canaan 0

(၁တိ၊၂း၄) က်မ္းပိုဒ္အရ ဘုရားသခင္ရဲ႔အလိုေတာ္ကလူအေပါင္း ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ျပီး သမၼာရားသိဖို႕ျဖစ္တယ္…. လူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းေရာက္ႏုိင္မလား“(မႆဲ၊၇း၂၁-၂၃)ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးသူ၊နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္သူ၊တန္ခိုးမ်ားစြာျပသူ ေတြကိုေတာင္ ခရစ္ေတာ္က ငါ့ထံမွဖယ္ၾကလို႔ မိန့္ေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။ဒီလူေတြဟာဘုရားအလုပ္လုပ္တဲ႔သူေတြ၊ အမူေတာ္ေဆာင္ေတြ၊ေကာင္းတာ လုပ္တဲ႔သူေတြျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔အဲဒီလို ျဖစ္ရသလဲဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုသာသိျပီး ခရစ္ေတာ္န႔ဲ သိကြ်မ္းမူမရွိ လို႕ပါပဲ(They know about Christ, but they […]