က်မ္းစာထဲက သရဖူ (၅)မ်ိဳး

March 25, 2017 Shwe Canaan 0

       ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ စာဖတ္ online စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကင္း ကြာခဲ့ရပါသည္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ ကၽြန္ေတာ္ထံ သတိရစြာျဖင့္ Email ပို႔ျပီး ေမးျမန္းၾကေသာ  မိတ္ေဆြအသီးသီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ internet connection အေျခအေနေၾကာင့္ post မ်ား မတင္ […]

ထူးခၽြန္သူတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္း

March 20, 2017 Shwe Canaan 0

The Road to Excellence    မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္း ျပေသာ ဆာငတ္ေတာင့္တမႈရွိသည့္ လူတုိ႔ အား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳစုတည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ထုိလူတုိ႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္း စြာ ရင္းႏွီးသိကၽြမ္းလုိသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ သူ တုိ႔အား ျဖစ္ေစလုိသည့္အတုိင္း […]

အိပ္မက္ထဲ၌ ရပ္ေနျခင္း (Standing in Your Dream)

March 15, 2017 Shwe Canaan 0

အကယ္၌ ဘုရားသခင္က သင့္အား အိပ္မက္ တစ္ခုေပးထားၿပီး၊ ၄င္းအိပ္မက္က တစ္စုံတစ္ ခုအား ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏လက္ရွိအေျခအေနက သင့္ အိပ္မက္အား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္မွတ္ရသည္ဆုိပါက ဤ ေဆာင္းပါးသည္ သင့္အတြက္  ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရျခင္းမွာ […]

ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

March 4, 2017 Shwe Canaan 0

‘ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’သည္အရာ က ေယာရႈေခတ္ကာလ၌ ေအာင္ျမင္ မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ အတြက္လည္း သည္အ ခ်က္က မွန္ကန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာက သည္ေသာ့ခ်က္ကုိ လူမ်ားအစုက မသိရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။  ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ  ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရႈပါသည္။ […]

ေက်းဇူးေတာ္ – GRACE

February 25, 2017 Shwe Canaan 0

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္း စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း သည္ သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ေသာ အသက္ တာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အ သက္တာ၏ အဓိကေသာ့ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မယုံၾကည္ပါသည္။ သည္ကေန႔ ယုံၾကည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အ ေၾကာင္း နားလည္ […]

No Image

လုံၿခဳံစြာ ေနရေသာအခြင့္ Dwell in Safety

February 18, 2017 Shwe Canaan 0

သည္ကေန႔ ကမာၻႀကီးကုိ ၾကည့္သည့္အခါ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဆုိသလုိပဲ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္ဆုိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သတင္းမီဒီယာေတြထဲမွာ ေလမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ ျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း စသည့္ သတင္းဆုိးေတြကုိပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။ ‘သခင္ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ၾကြလာဖုိ႔ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီဆုိတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြပဲ’ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ သိပ္ကုိ မွန္လွပါ […]

No Image

ၾကြယ္၀ျပည့္လွ်ံေသာ အသက္တာ

February 11, 2017 Shwe Canaan 1

(Eight Steps to Destination :Prosperity Overflow)ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေရာက္ရွိေစခ်င္သည့္ေနရာ တစ္ေနရာ ရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ျပည့္လွ်ံစီးထြက္ေနသည့္ အသက္တာပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး အဲသည္ေနရာဆီ ေရာက္ဖုိ႕ ဘုရားရွင္ အလုိေတာ္ရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္သည္။  ၾကြယ္၀ျပည့္စုံျခင္း ဟူ သည္ ဘုရားသခင္က […]

No Image

“ေမြးေန႔ရွင္၏နာမေတာ္”

December 18, 2016 Shwe Canaan 0

ဤေလာက၌လူ တေယာက္ေမြးလာျပီဆိုလွ်င္၊ေန႔နာမ္ကို အမီွျပဳျပီး၊ ခင္ပြန္း တပ္ေလ့ရွိသည္။ အမည္ နာမ မရွိေသာလူ သားဟူ၍မရွိ။ တခ်ဳိ႕နာမည္မ်ားမွာ အခိ်န္ရာသီမ်ား ကိုၾကည့္ျပီး မွည့္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တူတစ္ေယာက္ မုန္တိုင္းက်ေနေသာ ကာလမွာေမြး၍“ ခိုမိူ” (မုန္တိုင္းေတ႔ြသူ) ဟုမွည့္ထားသည္။ တခ်ဳိ႕ကရာသီပန္းမ်ားကုိ အမွီျပဳျပီးမွည့္ၾကသည္။ မလီလီ၊မႏွင္းဆီ၊မခ်ယ္ရီ စသျဖင့္မွည့္ေခၚၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ၊ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္၊မ်ဳိးခ်စ္ […]

No Image

တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္

October 7, 2016 Shwe Canaan 0

        တစ္ရြာမေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္ဟူေသာ စကားကို ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကပါစို႔။ဤတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ တိုင္း၊ သူေကာင္းမျဖစ္သလို ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းေၾကာင့္ေကာင္းစားသြားေသာသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ေရာ  က်မ္းရဲ႕အေထာက္အထားအားျဖင့္ပါ သိရွိရပါသည္။         တစ္ေနရာတြင္ မိမိစီးပြားေရး အေျခအေန မလွေသာအခါ အျခားတစ္ေနရာသို႔  ေျပာင္းဖို႔ လူတစ္ ခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္းခိုင္းေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆုေတာင္းေပးသည့္အခါ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားထဲတြင္ေကာင္းစားသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးသြားသူမ်ားလည္း […]

No Image

သင္၏ ဇနီးသည္ကုိ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇)ခု

September 15, 2016 Shwe Canaan 0

( 7 – Ways to Make Your Wife Happy)သင္သည္ “ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ (သုိ႔) ေအာင္ျမင္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ရည္မွန္းထားသည္” ဟု ဆုိလွ်င္ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဖုိ႔ရန္ အဓိက အေထာက္အကူေပးမည့္ပုဂၢဳိလ္မွာ သင္၏ဇနီးသည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။သင့္ဇနီသည္ […]

No Image

ထူးခၽြန္သူတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္း

September 8, 2016 Shwe Canaan 0

The Road to Excellence   မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္းျပေသာ ဆာငတ္ေတာင့္တမႈရွိသည့္ လူတုိ႔ အားအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳစုတည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိလူတုိ႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္း စြာ ရင္းႏွီးသိကၽြမ္းလုိသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ သူ တုိ႔အား ျဖစ္ေစလုိသည့္အတုိင္း ျဖစ္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပသူ မ်ား၊ တရားေဟာပလႅင္မွာ၊ သာသနာကြင္းထဲမွာ၊ […]

No Image

ပညာရွိေသာသူ၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား

September 3, 2016 Shwe Canaan 1

Characteristics of a wise person ၁။ ပညာရွိေသာသူသည္ ကာလအခ်ိန္ကုိလည္း ေကာင္း၊ စီရင္ရေသာ အခြင့္ကုိလည္းေကာင္း၊ သိျမင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ (ေဒသနာ ၈း၅)။ ၂။     ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိ၏ အနာဂတ္အ တြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ (သုတံၲ ၆း၆-၈)။ […]