လွပေသာသံစဥ္

            
ဇြန္လ(၁၅)ရက္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေႏြဦးေပါက္တြင္ စူဆန္ဘြိဳင္းသည္ ´´Britain’s Got Talent´´ အဂၤါေန႔ အစီ အစဥ္၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အျခားၿပိဳင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သူမပံုစံက ႐ိုး႐ိုးေလးပါ လွပေသာသံစဥ္ သီခ်င္းစဆိုရန္မိုက္ ကိုႏႈတ္ ခမ္းႏွင့္ေတ့ လိုက္ခ်ိန္ အထိသူမကို မည္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထား
ဖတ္၇န္ -၁ေပ၂း၉-၁၂ ပါ။
         သို႔ေသာ္ သူမသီခ်င္းစတင္၍ဆိုလိုက္ေသာအခါ အသံၾသဇာႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး သာယာနာ သင္တို႔မူကားေမွာင္ ေပ်ာ္ဖြယ္ေတးသံက ခန္းမတစ္ခုလံုးကို၌ လႊမ္းၿခံဳလ်က္ အကဲျဖတ္ဒိုင္
လူႀကီးမ်ားကို ဖမ္း မိုက္ထဲမွအ့ံ ဖြယ္ေသာ စားလိုက္သည္။ ပရိသတ္အားလံုးလည္း မတ္တပ္ရပ္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။
အလင္းေတာ္သို႔ မထင္မွတ္သူထံမွ စမ္းေရစီးသံအလား ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိသည့္ လွပေသာသီခ်င္းသံ
ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာ ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးအံ့ၾသသြားၾကရသည္။
သူ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔ထဲမွ ေယ႐ႈရွင္၏တင့္တယ္ျခင္းတို႔အေပၚထြက္မည္ဟုမထင္ရေသာ္
ကိုေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ.. လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈရွင္၏ တင့္တယ္ျခင္း၊ လွပျခင္းတို႔ျဖာစီးေသာ အရင္း ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အျမစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကဘ၀ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ တစ္လွည့္ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ . ေနရာယူကာမယံုၾကည္သူပရိသတ္ႀကီးေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

       ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ ၁ေပ ၂း၉ . တာမွထြက္ေပၚလာသည့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
သမၼာက်မ္းစာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီးထဲတြင္ရွိေနသူမ်ားအားလံုး
တစ္ႏွစ္တာ ျမင္ေတြ႔နားဆင္ရလိမ့္မည္။
ေနဟမိ၁-၃ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ´´ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဖြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူ
တ ၂း၁ – ၂၁ ေသာသူ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏´´ (၁ေပ ၂း၉) ဟူသည့္ ရွင္ေပတ႐ု၏သတိေပးစကားကို ကၽြႏ္ုပ္ႏွစ္္ၿခိဳက္လွသည္။

အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ ေယ႐ႈကို ထင္ေပၚလြင္ေစမည့္ အရင္းအျမစ္မျဖစ္ႏိုင္ဟု သင့္ကိုယ္သင္ ထင္မွတ္ထားလည္း ကိုယ္ေတာ္ကို သင့္ အထဲျဖတ္သန္းစီးဆင္းခြင့္ေပးပါက ၾကည့္ေနၾကေသာ ေလာကသားတို႔ မတ္တပ္ရပ္ကာ သတိျပဳေတြ႔ျမင္ၾကလိမ့္ မည္။ ____ Joe Stowell

ေယ႐ႈ၏အံ့ဖြယ္ခ်စ္စိတ္၊ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ တင့္တယ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ထဲမွာ
ျမင္ရေစ။သခင္ေယ႐ႈ၏တင့္တယ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္အထဲ ျမင္ရသည့္တိုင္
. အို၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ကၽြႏ္ု္ပ္၏ဇာတိသေဘာကို သန္႔စင္ေပးပါ။ ___ Orsborn .

သခင္ေယ႐ႈ၏လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္
ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ၊ မထင္ရေသာသူမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚတတ္၏….။
From fwd mail.

Be the first to comment

Leave a Reply